dấu hiệu bé bị táo bón

Làm thế nào để nhận biết bé bị táo bón

Đối với những bé bú sữa công thức, đa phần bé đi ngoài từ 2-3 lần/ngày, số lần có thể khác do loại sữa bé