nhận biết bé bị táo bón bằng cách nào

Làm thế nào để nhận biết bé bị táo bón

Đối với những bé bú sữa công thức, đa phần bé đi ngoài từ 2-3 lần/ngày, số lần có thể khác do loại sữa bé